MENU
Land: Nederland

Windpark Kreekraksluis is een onshore windmolenpark op en nabij de Kreekraksluizen gelegen in het Schelde-Rijnkanaal in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal in Nederland. Het windpark is operationeel sinds 2012 en heeft een capaciteit van 16 2,5MW Nordex turbines die met een gezamenlijk vermogen van 40MW jaarlijks voorzien in de stroombehoefte van ruim 28 duizend huishoudens.

Het windpark werd ontwikkeld en gerealiseerd door het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Na de overname zal DELTA betrokken blijven bij het operationeel beheer van het windpark. Bovendien is het windpark een langjarige overeenkomst aangegaan met DELTA op basis waarvan DELTA de geproduceerde stroom zal afnemen.