MENU
Tussentijds verslag tweede semester 2015 - Resultaat in stijgende lijn - dividend wordt bevestigd
Download pdf 23/03/2016

Belangrijkste punten

  • Dit tussentijds verslag betreft het tweede semester (per 31 december 2015) van het boekjaar dat 18 maanden telt en eindigt op 30 juni 2016
  • De nettowinst voor de verslagperiode van €4,8m geeft een totale netto-winst voor het lopende boekjaar (2015) van €6,1m of €8,5m vóór aftrek van de eenmalige kosten gerelateerd aan de beursgang
  • De netto-actief waarde (NAV) bedraagt in totaal €152,3m of €11,17 per aandeel (vs €149,4m of €10,96 per aandeel op 30 Juni 2015) na betaling van een interim dividend van €1,6m of €0,12 per aandeel in september 2015
  • De netto-actiefwaarde (NAV) omvat de Reële Marktwaarde (FMV) van de investeringsportefeuille die gestegen is tot €125,0 miljoen en een kaspositie €25,5 miljoen; er zijn geen financiële schulden;
  • Investering in het nieuwe portfolio-bedrijf Nobelwind (off-shore wind); desinvestering van Belwind
  • De totale financiering verschaft tijdens de verslagperiode zowel aan bestaande en nieuwe portfolio-bedrijven bedraagt €8,2m (of €27,1m voor het volledige jaar 2015);
  • Bevestiging van het vooropgestelde dividend van €0,4675 per aandeel voor het volledig boekjaar eindigend op 30 juni 2016 (incl. interim-dividend), wat neerkomt op een 4,25% bruto dividendrendement berekend op de IPO-prijs van €11 per aandeel

 

Verklaring CEO

Manu Vandenbulcke, CEO TINC: "Het resultaat van het tweede semester van het lopende verlengde boekjaar vertoont een stijgende lijn en overtreft daardoor de projecties ten tijde van de beursgang. Het berust zowel op de goede performantie van de bestaande investeringsportfolio, als op het incrementele effect van nieuwe investeringen. Bovendien werd bijkomende waarde gecreëerd door herfinancieringen bij portfoliobedrijven die genieten van de huidige attractieve schuldmarkten. De beschikbare geldmiddelen worden zowel in nieuwe als in bestaande portfoliobedrijven geïnvesteerd. Met een toename van zowel de portfolio FMV en de NAV van TINC, zijn we goed op weg om het bij de beursgang vooropgestelde resultaat voor het volledige boekjaar te overtreffen en het geplande dividend uit te keren aan de aandeelhouders."