MENU
Tussentijds verslag eerste semester boekjaar 2018 - Succesvol eerste halfjaar met sterke investeringsactiviteit
Download pdf 7/03/2018

Belangrijkste punten

 • Dit tussentijds verslag betreft het eerste halfjaar (per 31 december 2017) van het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2018;
   
 • De nettowinst voor de verslagperiode bedraagt € 12,0 miljoen of € 0,59 per aandeel;
   
 • Gedurende de verslagperiode heeft TINC zich verbonden om circa € 75 miljoen te investeren in zowel bestaande als bijkomende participaties. Dit omvat toezeggingen aan Glasdraad BV (NL) en Réseau Eqso (B) en een bijkomende investering in de Via A11 PPS (B);
   
 • De reële marktwaarde (Fair Market Value) van de portefeuille stijgt tot € 217,6 miljoen, een groei van 22,8% in vergelijking met 30 juni 2017. De portefeuille bestaat uit 17 participaties in België, Nederland en Ierland;
   
 • Het netto-actief (NAV) bedraagt in totaal € 242,0 miljoen of € 11,83 per aandeel (vs. € 238,8 miljoen of € 11,67 per aandeel op 30 juni 2017) na betaling van een bruto dividend van € 8,3 miljoen in oktober 2017;
   
 • De kaspositie bedraagt € 21,4 miljoen, na € 31,4 miljoen cash investeringen gedurende de verslagperiode. De uitstaande gecontracteerde buitenbalans investeringsverbintenissen van TINC met betrekking tot zowel bestaande als bijkomende participaties bedragen € 75,9 miljoen;
   
 • TINC heeft gecommitteerde kredietfaciliteiten voor een bedrag van € 60 miljoen gecontracteerd zodat al haar uitstaande gecontracteerde buitenbalans investeringsverbintenissen afgedekt zijn. TINC heeft geen uitstaande schulden op het einde van de verslagperiode;
   
 • Na het einde van de verslagperiode heeft TINC de investering in Réseau Eqso afgerond waarbij gebruik werd gemaakt van haar beschikbare cash gecombineerd met een kredietopname van € 6 miljoen onder de kredietfaciliteiten;
   
 • TINC bekijkt momenteel mogelijkheden tot het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen waaronder een kapitaalverhoging en verwacht hierover te communiceren in de huidige verslagperiode;
   
 • TINC bevestigt haar dividendbeleid en stelt voor het huidige boekjaar een dividend van € 0,49 per aandeel voorop.


Verklaring CEO

Manu Vandenbulcke, CEO TINC: "TINC blikt terug op een succesvol halfjaar met een sterke investeringsactiviteit. De middelen uit de kapitaalverhoging van december 2016 werden volledig gebruikt en toegewezen voor investeringen in bestaande en bijkomende portefeuillebedrijven. Hierdoor neemt de diversificatie van onze portefeuille, die nu 17 participaties bevat in België, Nederland en Ierland, toe en stijgt haar totale marktwaarde. TINC zoekt verder bijkomende investeringsopportuniteiten in een levendige infrastructuur markt, en analyseert financieringsopties om haar groei vorm te geven. Op basis van dit interim resultaat, kan TINC met vertrouwen haar dividendbeleid bevestigen met een vooropgesteld dividend van € 0,49 per aandeel voor het lopende boekjaar".