MENU
Tussentijds verslag eerste semester boekjaar 2018-2019
Download pdf 6/03/2019

Belangrijkste punten

  • Dit tussentijds verslag betreft het eerste halfjaar (per 31 december 2018) van het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2019;

  • De nettowinst voor de verslagperiode bedraagt € 8,7 miljoen of € 0,32 per aandeel;

  • De reële marktwaarde (Fair Market Value, FMV) van de portefeuille bedraagt € 258,2 miljoen, een groei van 6,1% in vergelijking met het einde van vorig boekjaar. De portefeuille bevat 18 participaties in België, Nederland en Ierland;

  • Het netto-actief (NAV) neemt toe tot € 320,0 miljoen of € 11,73 per aandeel, van € 311,7 miljoen of € 11,43 per aandeel op 30 juni 2018, na aftrek van een uitkering aan de aandeelhouders van € 13,4 miljoen of € 0,49 per aandeel;

  • Gedurende de verslagperiode heeft TINC € 20 miljoen toegezegd om te investeren. Dit omvat een nieuwe participatie in het vakantiepark De Haan (‘DHV’) voor een bedrag van € 5 miljoen, en een uitbreiding van het investeringsprogramma voor de realisatie van windparken binnen Storm Vlaanderen (B) voor een bedrag van € 15 miljoen;

  • TINC heeft gedurende de verslagperiode voor een bedrag van € 10,9 miljoen effectief geïnvesteerd in DHV, Storm Vlaanderen en Glasdraad;

  • De kaspositie bedraagt € 58,3 miljoen. De uitstaande gecontracteerde buitenbalans investeringstoezeggingen van TINC met betrekking tot zowel bestaande als nieuwe bijkomende participaties bedragen € 50,9 miljoen;

  • TINC bevestigt haar uitkeringsbeleid en beoogt voor het huidige boekjaar een bruto uitkering van € 0,50 per aandeel;

  • Mevrouw Elvira Haezendonck werd benoemd tot onafhankelijk bestuurder.

 

Verklaring CEO

Manu Vandenbulcke, CEO TINC: “TINC blikt terug op een succesvol halfjaar met een financieel resultaat dat volledig in lijn ligt met de verwachtingen. Dit resultaat bouwt voort op de goede operationele en financiële performantie van onze portefeuille, die zich opnieuw standvastig toont. De marktwaarde van deze portefeuille, die nu 18 participaties telt in België, Nederland en Ierland, nam ten gevolge van nieuwe investeringen toe tot circa € 300 miljoen, inclusief de reeds gecontracteerde investeringstoezeggingen. TINC blijft volop inzetten op groei en diversificatie van haar portefeuille en beschikt hiervoor over kasmiddelen om in te spelen op aantrekkelijke opportuniteiten. Op basis van dit interim-resultaat, beoogt TINC een bruto uitkering van € 0,50 per aandeel voor het huidige boekjaar.”