MENU
Tussentijds verslag eerste semester boekjaar 2017 - Robuuste basis voor duurzame groei
Download pdf 8/03/2017

Belangrijkste punten

  • Dit tussentijds verslag betreft het eerste halfjaar (per 31 december 2016) van het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2017;

  • De nettowinst voor de verslagperiode bedraagt € 5,4 miljoen; d.i. exclusief de kosten gerelateerd aan de kapitaalverhoging van december 2016 die rechtstreeks worden verrekend met het eigen vermogen;

  • TINC heeft in november 2016 een onshore windpark in Ierland verworven voor een totaal investeringsbedrag van € 30,2 miljoen. Op 31 december 2016 werd hiervan een bedrag van € 12,3 miljoen reeds effectief geïnvesteerd. In totaal heeft TINC tijdens de verslagperiode € 13,8 miljoen geïnvesteerd in bestaande en nieuwe participaties. Daarnaast heeft TINC zich verbonden om een bijkomende participatie te nemen in Prinses Beatrixsluis voor een bedrag van circa € 5 miljoen, en dit via een overeenkomst voor toekomstige aankoop;

  • Op 19 december 2016 realiseerde TINC een kapitaalverhoging door inschrijving in geld op basis van extralegale voorkeurrechten voor een brutobedrag van € 76.704.547,50 door uitgifte van 6.818.182 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van € 11,25 per aandeel;

  • Het netto-actief (NAV) bedraagt in totaal € 233,3 miljoen of € 11,41 per aandeel (vs € 157,7 miljoen of € 11,57 per aandeel op 30 Juni 2016) na betaling van een slotdividend over het voorbije boekjaar van € 4,7 miljoen of € 0,3475 per aandeel op 26 oktober 2016, en na uitgifte van 6.818.182 nieuwe aandelen aan € 11,25;

  • De reële marktwaarde (Fair Market Value) van de portefeuille, die 14 participaties omvat, stijgt op 31 december 2016 tot € 143,1 miljoen;

  • De kaspositie bedraagt € 88,7 miljoen, dit vooral ten gevolge van de kapitaalverhoging in december. Er zijn geen financiële schulden;

  • Bevestiging van het vooropgestelde dividend van € 0,4675 per aandeel voor het volledig boekjaar eindigend op 30 juni 2017. De nieuwe aandelen uitgegeven bij de kapitaalverhoging zullen in het huidige boekjaar een dividend ontvangen gelijk aan het pro rata temporis deel vanaf de datum van uitgifte (19 december 2016) tot 30 juni 2017 (einde boekjaar).

 

Verklaring CEO

Manu Vandenbulcke, CEO TINC: “TINC kijkt terug op een geslaagd eerste halfjaar. De succesvolle kapitaalsverhoging in december verhoogt de financiële slagkracht van TINC om de investeringsportefeuille verder te laten groeien. Deze portefeuille omvat momenteel 14 participaties in infrastructuur in België, Nederland en sinds november ook een eerste participatie in Ierland. Deze Ierse investering van circa € 30 miljoen in het windpark Meenwaun, dat in realisatie is en vanaf eind 2017 inkomsten zal genereren, draagt bij tot de geografische diversificatie van de portefeuille. Voorts heeft TINC zich geëngageerd om een bijkomend belang te verwerven in het publiek-private samenwerkingsverband voor de realisatie van de Beatrixsluis in Nieuwegein (NL) in een latere fase, een investering van circa € 5 miljoen. Op basis van dit halfjaarresultaat is TINC goed op weg om de jaarverwachtingen in te vullen, inclusief de uitkering van haar geprojecteerde dividend.”