MENU
TINC publiceert haar jaarverslag 2018-2019 - TINC vervolgt groeipad met uitbreiding portefeuille
Download pdf 11/09/2019

KERNPUNTEN

 • Het portefeuille resultaat voor het afgelopen boekjaar bedraagt € 24,8 miljoen (of € 0,91 per aandeel), een toename van 22,4% ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit vertaalt zich in een netto winst van € 20,3 miljoen (of € 0,74 per aandeel), een toename van 4,8% ten opzichte van het vorige boekjaar;
 • Het netto-actief (NAV) bedraagt € 331,3 miljoen of € 12,15 per aandeel (vs € 325,1 miljoen of € 11,92 per aandeel op 30 juni 2018);
 • De investeringsportefeuille bevat 18 participaties in België, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 267,1 miljoen, een toename van 9,7% ten opzichte van 30 juni 2018. De portefeuille wordt gewaardeerd op basis van een gewogen gemiddelde discontovoet van 7,94% (8,26% op 30 juni 2018) met individuele discontovoeten die variëren tussen 6,79% en 9,50%;
 • TINC verhoogde tijdens het afgelopen boekjaar haar investeringsengagement in Storm Vlaanderen (B) met € 15 miljoen voor de realisatie van nieuwe windparken (ca. 45 MW) en nam een belang in een portefeuille vakantiehuizen van vakantiepark De Haan (B), samen goed voor € 20 miljoen aan investeringstoezeggingen. Per einde boekjaar heeft TINC nog voor € 42,5 miljoen contractuele investeringstoezeggingen, zowel met betrekking tot bestaande participaties als voor de verwerving van nieuwe participaties;
 • Na afsluiting van het boekjaar verhoogde TINC in juli 2019 haar investeringsengagement aan het portefeuillebedrijf Glasdraad met € 20 miljoen voor de aanleg van bijkomende glasvezelnetwerken (FttH) in Nederland. Daarnaast tekende TINC in augustus 2019 een overeenkomst voor de verwerving van een meerderheidsbelang in het windpark Kroningswind (NL), dat gerealiseerd wordt op het eiland Goeree-Overflakkee (ca. 80 MW), zodra alle voorwaarden en formaliteiten vervuld zijn. Dit betekent voor TINC een investeringstoezegging die bij volledige realisatie van het project kan oplopen tot € 40 miljoen;
   
 • De combinatie van de huidige participaties en de uitstaande contractuele investeringstoezeggingen (€ 102,5 miljoen met inbegrip van deze na afsluiting van het boekjaar), laat de portefeuille van TINC op termijn groeien tot circa € 370 miljoen;
 • TINC beschikt op het einde van het boekjaar over € 61,7 miljoen aan liquide middelen;
 • Aan de aandeelhouders wordt in oktober voorgesteld een uitkering goed te keuren van € 0,50 per aandeel (of in totaal € 13,6 miljoen), waarbij € 0,45 per aandeel wordt uitgekeerd onder de vorm van een kapitaalvermindering en € 0,05 per aandeel onder de vorm van een dividend;
 • Het jaarverslag over het boekjaar 2018-2019 is beschikbaar op de website van TINC (www.tincinvest.com), samen met, vanaf 16 september a.s., de stukken voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2019.

 

Manu Vandenbulcke, CEO: “TINC heeft opnieuw mooie stappen gezet in de groei van haar portefeuille. De investering in de De Haan vakantiehuizen is een verdere diversificatie van de portefeuille. En met nieuwe investeringen in Storm Vlaanderen en windpark Kroningswind bevestigt TINC haar rol als actor in de energie-transitie. TINC is tevens verheugd met de verhoging van haar engagement in Glasdraad bij te dragen tot de digitalisering van de Nederlandse buitengebieden. Tegen deze achtergrond, in combinatie met een uitstekend rendement op de portefeuille, stelt TINC met vertrouwen een uitkering aan de aandeelhouders van bruto € 0,50 per aandeel voor.”