MENU
TINC kondigt de uitoefening van de overtoewijzingsoptie aan
Download pdf 1/06/2015

TINC Comm. VA (“TINC”), kondigt vandaag aan dat de overtoewijzingsoptie die werd toegekend in het kader van haar eerste openbare aanbieding (de “Aanbieding”) werd uitgeoefend voor een totaal aantal aandelen van 1.254.105, waarvan 810.508 nieuwe aandelen en 443.597 bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zorgen voor bijkomende bruto-opbrengsten van de Aanbieding voor TINC ten belope van 8.915.588 EUR.

TINC gaf oorspronkelijk 6.283.112 nieuwe aandelen uit, als onderdeel van een totaal Aanbod van 8.706.362 aandelen, tegen een aanbiedingsprijs van 11 EUR per aandeel. TINC, de hoofdaandeelhouders en TDP hadden aan KBC Securities NV/SA, handelend als stabilisatiemanager, die optreedt namens KBC Securities NV/SA, Belfius Bank en Bank Degroof (de "Underwriters"), een overtoewijzingsoptie toegekend voor de inschrijving en aankoop van maximaal 15% van de aandelen in de Aanbieding, of 1.305.954 bijkomende aandelen, tegen een prijs van 11 EUR per aandeel, teneinde eventuele overtoewijzingen of short posities in verband met de Aanbieding te dekken.

KBC Securities NV/SA, handelend als stabilisatiemanager, die optreedt namens de Underwriters, heeft de overtoewijzingsoptie voor een groot deel uitgeoefend door in te schrijven op alle 810.508  nieuwe aandelen in overtoewijzing en door 443.597 bestaande aandelen te kopen van de verkopende aandeelhouders (TDP, Gimv en Belfius Bank). Dit is goed voor een totaal van 1.254.105 bijkomende aandelen.

Met de kapitaalverhoging haalde TINC voor 8.915.588 EUR bijkomende bruto-opbrengsten op.

Na de uitoefening van de overtoewijzingsoptie heeft TINC 13.636.364 uitstaande aandelen.

Voor een overzicht van de verwatering als gevolg van de Aanbieding wordt verwezen nar de sectie 16 " Hoofdaandeelhouders" van het prospectus dat werd opgemaakt door de Vennootschap met betrekking tot de Aanbieding en dat beschikbaar is op de website van TINC.

Als gevolg van de uitoefening van de overtoewijzingsoptie werd de stabilisatieperiode volgend op de Aanbieding beëindigd voorafgaand aan de afloop van de maximum periode van 30 dagen vanaf de datum van de eerste notering van de aandelen van TINC. In overeenstemming met artikel 9(3) van de EU Verordening NR. 2273/2003 en artikel 5, §2 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007, heeft KBC Securities NV/SA, als stabilisatiemanager, de volgende stabilisatie uitgevoerd:
 

Datum           # gekochte aandelen        EUR / aandeel             Totaal EUR

12/05/2015                            29,924                         11.00                   329,164

13/05/2015                            21,925                         11.00                    241,175