MENU
TINC kondigt de lancering van haar beursgang op Euronext Brussel aan
Download pdf 27/04/2015

NIET BESTEMD VOOR UITGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN

Deze aankondiging vormt geen aanbieding tot verkoop, noch een uitnodiging voor een aanbieding om effecten te verwerven. Een Belegging in de Aangeboden Aandelen houdt wezenlijke risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aandelen te dragen en moeten in staat te zijn om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. De Potentiële beleggers dienen het gehele document zorgvuldig te lezen en in het bijzonder het Deel “Risicofactoren”, alvorens te beleggen in de Aangeboden Aandelen. Beleggers moeten er zich in het bijzonder van bewust zijn dat lager dan verwachtte opbrengsten en/of kasstromen en hoger dan verwachtte operationele kosten een nadelige invloed kunnen hebben op de Vennootschap en op haar vermogen om dividenden uit te keren. Ook complexe financiële modellen die gebruikt worden om de kasstromen op lange-termijn van de Infrastructuurvennootschappen te projecteren en in te schatten zijn gebaseerd op veronderstellingen die een aantal factoren in acht nemen die buiten de controle van de Vennootschap zijn en die zich niet zouden kunnen voordoen, hetgeen uiteindelijk een invloed zou kunnen hebben op het rendement. Beleggingen in Infrastructuuractiva gebaseerd op lange-termijn contracten (via een aandelenbelang en achtergestelde leningen) is een relatief nieuw beleggingstype en als zodanig ook niet getest in vergelijking met andere types beleggingen. De mogelijkheid van operationele problemen gerelateerd aan de Infrastructuuractiva op lange termijn kunnen het investeringsrendement van de Vennootschap beïnvloeden. De Vennootschap kan investeringsopportuniteiten mislopen die rechtstreeks aan haar Hoofdaandeelhouders worden aangeboden.

TINC Comm. VA (“TINC” of de “Emittent”), een Belgische infrastructuurinvesteerder, kondigt vandaag de lancering van haar beursgang op Euronext Brussel aan.

TINC wil circa 110 miljoen EUR ophalen in een beursgang die zal bestaan uit nieuwe en bestaande aandelen (de “Aanbieding”). Deze beursgang verschaft TINC de financiële middelen om de toekomstige groei van de investeringsportefeuille mogelijk te maken en geeft beleggers de kans om mee te investeren in deze groeistrategie en te participeren in infrastructuur. 

Krachtlijnen beursgang

  • De beursgang zal bestaan uit een openbaar aanbod van gewone aandelen aan particuliere beleggers in België en private plaatsing aan Belgische en internationale institutionele beleggers (met inbegrip van maximaal 7.502.867 nieuw uitgegeven gewone aandelen ingevolge een kapitaalverhoging en tot 2.918.696 bestaande gewone aandelen)

  • De prijsvork voor de beursgang werd vastgesteld op 10,40 EUR – 11,40 EUR per aandeel (de “Prijsvork”).

  • De totale Aanbieding zal 110,1 miljoen EUR bedragen.

  • De Aanbiedingsperiode gaat van start op 28 april 2015 en wordt naar verwachting afgesloten op 8 mei 2015 om 16u00. (CET). Hoewel vervroegde afsluiting van de aanbiedingsperiode mogelijk is, zal de aanbiedingsperiode in elk geval gedurende minstens 6 werkdagen open zijn vanaf het ogenblik waarop dit prospectus beschikbaar is.


Manu Vandenbulcke, CEO TINC: “We zijn verheugd dat we vandaag effectief onze beursgang kunnen lanceren. De IPO zal TINC de instrumenten en middelen aanreiken om de investeringsportefeuille verder uit te bouwen en biedt institutionele en particuliere beleggers een flexibele toegang tot het beleggen in een activaklasse waarvoor tot op heden belangrijke drempels op het vlak van beleggingsbedragen, looptijd en liquiditeit bestonden. Daarnaast verwelkomen we ook graag onze nieuwe bestuurders, één voor één ervaren professionals die in de toekomst kunnen bijdragen aan de uitwerking van onze groeistrategie.”