MENU
TINC investeert in de zorgsector
Download pdf 22/12/2017

TINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, investeert in levenslange woonzorg voor personen met bijzondere noden

TINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, investeert in Réseau Eqso, een groeiend netwerk van gespecialiseerde residenties die levenslange woonzorg verstrekken aan personen met bijzondere noden op 24 locaties in Wallonië, Brussel en Frankrijk. De residenties kunnen personen huisvesten met een breed spectrum aan mentale beperkingen. De bewoners verblijven in zorgeenheden gaande van éénpersoonsappartementen tot grotere wooneenheden, afhankelijk van hun autonomie. De ambitie is om de bewoners te integreren in de lokale gemeenschap, hen goede banden te laten onderhouden met familie en verwanten en een kwalitatieve zorg te verzekeren.

TINC verwerft, samen met het niet-genoteerde investeringsfonds DG Infra Yield, een meerderheidsparticipatie in de portefeuille van residenties en een minderheidsparticipatie in de aanverwante zorgactiviteit, en stelt financiële middelen ter beschikking voor de verdere ontwikkeling van het netwerk. Het netwerk heeft op lange-termijn een goed zicht op haar inkomsten omwille van het levenslang karakter van de verstrekte zorg en financiële bijdragen vanwege overheden.

De totale investering door TINC bedraagt ca. 15% van de meest recent gepubliceerde marktwaarde van de investeringsportefeuille (met inbegrip van de bijkomende investering in Via A11 PPS in november 2017). De transactie is voorwaardelijk aan goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. De definitieve afronding wordt verwacht in de loop van het eerste kwartaal van 2018.

Benoît Duplat (CEO Réseau Eqso) : “Onze organisatie draait rond mensen die samenwerken met en zorgen voor andere mensen. Waarden als individualiteit, keuzevrijheid, respect en vriendschap staan centraal in de zorg voor onze bewoners. We verwelkomen TINC als een solide lange termijn partner die deze waarden begrijpt en onderschrijft. Deze samenwerking zal ons in staat stellen om de nodige en gepaste infrastructuur in stand te houden en te ontwikkelen, meer teamleden aan te werven en te vormen, en dit in een sector waar kwaliteit en professionalisme van uitzonderlijk belang zijn.”

Manu Vandenbulcke (CEO TINC) : “Dit is de eerste investering van TINC in de zorgsector. De zorgcentra van Réseau Eqso bieden een antwoord op een zeer specifieke vraag naar levenslange zorg, in een sector die gekenmerkt wordt door een structureel tekort aan gespecialiseerde opvang en zorg. TINC ziet zich als een partner die op flexibele wijze kan bijdragen tot een veranderend zorglandschap, met een focus op de bijzondere infrastructuurnoden van deze kapitaalintensieve sector. Deze nieuwe investering is een mooie gelegenheid om de investeringsportefeuille van TINC verder te diversifiëren.”

TINC heeft zich verzekerd van een kredietlijn ten belope van € 60 miljoen om zich te verzekeren van voldoende financiële middelen om haar investeringsengagementen in te dekken in zowel bestaande portefeuillebedrijven als onder contractuele investeringsverbintenissen (met betrekking tot toekomstige verwervingen).

TINC investeert in de zorgsector
Download pdf 22/12/2017

TINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, investeert in levenslange woonzorg voor personen met bijzondere noden

TINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, investeert in Réseau Eqso, een groeiend netwerk van gespecialiseerde residenties die levenslange woonzorg verstrekken aan personen met bijzondere noden op 24 locaties in Wallonië, Brussel en Frankrijk. De residenties kunnen personen huisvesten met een breedspectrum aan mentale beperkingen. De bewoners verblijven in zorgeenheden gaande van éénpersoonsappartementen tot grotere wooneenheden, afhankelijk van hun autonomie. De ambitie is om de bewoners te integreren in de lokale gemeenschap, hen goede banden te laten onderhouden met familie en verwanten en een kwalitatieve zorg te verzekeren.

TINC verwerft, samen met het niet-genoteerde investeringsfonds DG Infra Yield, een meerderheidsparticipatie in de portefeuille van residenties en een minderheidsparticipatie in de aanverwante zorgactiviteit, en stelt financiële middelen ter beschikking voor de verdere ontwikkeling van het netwerk. Het netwerk heeft op lange-termijn een goed zicht op haar inkomsten omwille van het levenslang karakter van de verstrekte zorg en financiële bijdragen vanwege overheden.

De totale investering door TINC bedraagt ca. 15% van de meest recent gepubliceerde marktwaarde van de investeringsportefeuille (met inbegrip van de bijkomende investering in Via A11 PPS in november 2017). De transactie is voorwaardelijk aan goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. De definitieve afronding wordt verwacht in de loop van het eerste kwartaal van 2018.

Benoît Duplat (CEO Réseau Eqso) : “Onze organisatie draait rond mensen die samenwerken met en zorgen voor andere mensen. Waarden als individualiteit, keuzevrijheid, respect en vriendschap staan centraal in de zorg voor onze bewoners. We verwelkomen TINC als een solide lange termijn partner die deze waarden begrijpt en onderschrijft. Deze samenwerking zal ons in staat stellen om de nodige en gepaste infrastructuur in stand te houden en te ontwikkelen, meer teamleden aan te werven en te vormen, en dit in een sector waar kwaliteit en professionalisme van uitzonderlijk belang zijn.”

Manu Vandenbulcke (CEO TINC) : “Dit is de eerste investering van TINC in de zorgsector. De zorgcentra van Réseau Eqso bieden een antwoord op een zeer specifieke vraag naar levenslange zorg, in een sector die gekenmerkt wordt door een structureel tekort aan gespecialiseerde opvang en zorg. TINC ziet zich als een partner die op flexibele wijze kan bijdragen tot een veranderend zorglandschap, met een focus op de bijzondere infrastructuurnoden van deze kapitaalintensieve sector. Deze nieuwe investering is een mooie gelegenheid om de investeringsportefeuille van TINC verder te diversifiëren.”

TINC heeft zich verzekerd van een kredietlijn ten belope van € 60 miljoen om zich te verzekeren van voldoende financiële middelen om haar investeringsengagementen in te dekken in zowel bestaande portefeuillebedrijven als onder contractuele investeringsverbintenissen (met betrekking tot toekomstige verwervingen).