MENU
Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 betreffende het totaal aantal aandelen, stemrechten en belangrijke deelnemingen (de “Transparantiewet”)
Download pdf 4/06/2015

Transparantieverklaringen

Conform artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en in lijn met de wettelijke drempels, eveneens opgenomen in de statuten, heeft TINC de volgende transparantieverklaringen ontvangen :

  • Een verklaring die meedeelt dat onmiddellijk na de beursgang van TINC, Belfius Bank NV, Gimv NV, TDP NV en TINC Manager NV, samen 3.355.294 aandelen aanhielden, of 26,16% van de 12.825.856 uitstaande aandelen van TINC na de beursgang (overschrijding van de drempel van 25%) ; en
  • Een verklaring die meedeelt dat per 1 juni 2015, na de uitoefening van de overtoewijzingsoptie, Belfius Bank NV, Gimv NV en TINC Manager NV samen 2.911.697 aandelen aanhouden of 21,35% van de 13.636.364 uitstaande aandelen van TINC (hiermee vallen ze onder de drempel van 25%).

 Beide transparantieverklaringen vermelden ook de gezamenlijke controle die Belfius Bank en Gimv behouden over TINC via hun gezamenlijke dochteronderneming TDP en haar dochteronderneming TINC Manager, statutair zaakvoerder van TINC. De transparantieverklaringen werden ontvangen op 4 juni 2015. De transparantieverklaringen werden mede gedaan door FPIM, in haar hoedanigheid van moedervennootschap van Belfius Bank NV.

De volledige versie van de transparantieverklaringen zijn beschikbaar op de website van TINC, www.tincinvest.com.

 

Noemer

Volgend op de uitoefening van de overtoewijzingsoptie op 1 juni 2015:

  • Werden er 810.508 nieuwe aandelen uitgegeven
  • Bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten 13.636.364, wat ook de nieuwe noemer zal zijn voor toekomstige transparantieverklaringen
  • Verleent elk van deze aandelen één stem op de algemene vergadering
  • Bedraagt TINC’s aandelenkapitaal 81.748.316,99 EUR