MENU
Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 betreffende het totaal aantal aandelen, stemrechten en belangrijke deelnemingen (de “Transparantiewet”)
Download pdf 29/05/2015

Op 21 mei 2015, heeft Capfi Delen Asset Management nv, met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen, de FSMA en TINC meegedeeld dat per 11 mei 2015 de participatie van Capfi Delen Asset Management nv in TINC 886.363 aandelen en stemrechten bedraagt, hetzij 6,91%. Hiermee is de wettelijke drempel, opgenomen in de statuten, van 5% overschreden.

De volledige versie van de transparantieverklaring is beschikbaar op de website van TINC www.tincinvest.com.

Na de beursgang bedraagt het totaal aantal aandelen en stemrechten 12.825.856. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering.