MENU
Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de “Transparantiewet”)
Download pdf 5/12/2019

Op 21 november ll. lanceerde TINC een kapitaalverhoging in geld met extra-legale voorkeurrechten voor een brutobedrag van EUR 112.727.271,60 door uitgifte van nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van EUR 12,40 per aandeel.

Volgend op de verrichting werden op 5 december 2019 9.090.909 nieuwe aandelen uitgegeven en werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met EUR 46.226.363,17, waardoor het nieuwe totale kapitaal EUR 184.905.136,23 bedraagt, vertegenwoordigd door 36.363.637 aandelen. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem.

Het totale aantal aandelen van 36.363.637 zal de nieuwe noemer zijn voor kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering.

Kennisgevingen dienen te gebeuren bij overschrijding van 5% van de stemrechten of veelvouden ervan.