MENU
Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de “Transparantiewet”)
Download pdf 28/03/2018

Op 14 maart ll. lanceerde TINC een kapitaalverhoging in geld met extra-legale voorkeurrechten voor een brutobedrag van EUR 77.727.274,80 door uitgifte van nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van EUR 11,40 per aandeel.

Volgend op de verrichting werden op 28 maart 2018 6.818.182 nieuwe aandelen uitgegeven en werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met EUR 40.874.319,28, waardoor het nieuwe totale kapitaal EUR 163.496.955,54 bedraagt, vertegenwoordigd door 27.272.728 aandelen. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem.

Het totale aantal aandelen van 27.272.728 zal de nieuwe noemer zijn voor kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering.

Kennisgevingen dienen te gebeuren bij overschrijding van 5% van de stemrechten of veelvouden ervan.