MENU
Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de “Transparantiewet”)
Download pdf 20/12/2016

Noemer

Op 1 december ll. lanceerde TINC een kapitaalverhoging in geld met extra-legale voorkeurrechten voor een brutobedrag van EUR 76.704.547,50 door uitgifte van nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van EUR 11,25 per aandeel.

Volgend op de verrichting werden op 19 december 2016 6.818.182 nieuwe aandelen uitgegeven en werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met EUR 40.874.319,27, waardoor het nieuwe totale kapitaal EUR 122.622.636,26 bedraagt, vertegenwoordigd door 20.454.546 aandelen. Elk aandeel vertegenwoordigt één stem.

Het totale aantal aandelen van 20.454.546 zal de nieuwe noemer zijn voor kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering.

Kennisgevingen dienen te gebeuren bij overschrijding van 5% van de stemrechten of veelvouden ervan.