MENU
Groei portefeuille (+38%) geeft ruimte voor hoger dividend - TINC publiceert vandaag haar jaarverslag 2016-2017
Download pdf 18/09/2017

KERNPUNTEN

  • De netto winst voor het boekjaar 2016-2017 bedraagt € 10,7 miljoen (of € 0,52 per aandeel), een toename ten opzichte van het vorige verlengde boekjaar van 18 maanden. Dit is het resultaat van de groei van de investeringsportefeuille en de robuuste prestatie van de participaties van TINC;

  • De investeringsportefeuille bevat 15 participaties in België, Nederland en Ierland met een reële marktwaarde van € 177,2 miljoen, een toename van 38,4% ten opzichte van het einde van het vorige boekjaar. TINC investeerde in totaal € 47,5 miljoen in bestaande en nieuwe participaties met onder meer een eerste investering in Ierland (windpark Meenwaun) en de verwerving van een participatie in de Via A11 snelweg in België. Vanaf het lopende boekjaar zullen beide participaties beduidend bijdragen tot het resultaat. Voorts heeft TINC er zich toe verbonden om een bijkomend belang te verwerven in het Nederlandse publiek-privaat samenwerkingsverband Prinses Beatrixsluis;

  • Op het einde van het boekjaar bestaat de portefeuille uit 43% PPS op basis van beschikbaarheidsvergoedingen, 46% hernieuwbare energie en 11% vraag-gestuurde infrastructuur. De gewogen gemiddelde discontovoet van de portefeuille bedraagt 8,25% binnen een vork van 6,96%-10%;

  • Na de geslaagde kapitaalverhoging in december 2016 ten belope van € 76,7 miljoen, beschikt TINC op het einde van het afgelopen boekjaar over ca. € 50 miljoen aan liquide middelen om te investeren in de groei van haar portefeuille (na aftrek van het voorgestelde dividend). Hiervoor is reeds € 33,3 miljoen voorzien voor contractuele toezeggingen. Dit omvat toezeggingen aan zowel bestaande participaties als voor de verwerving van nieuwe bijkomende participaties;

  • Na het einde van het boekjaar heeft TINC een samenwerkingsverband afgesloten met het oog op de realisatie van glasvezelnetwerken (FttH) in Nederland. TINC maakt hiervoor een investeringsbudget beschikbaar van € 20 miljoen;

  • Door de combinatie van de bestaande portefeuille en de contractuele toezeggingen tot investeren, groeit de portefeuille van TINC op termijn tot circa € 230 miljoen;

  • Aan de algemene vergadering wordt een dividend van € 0,48 per aandeel voorgesteld, een stijging met 2,7% ten opzichte van vorige boekjaar (voor de aandelen uitgegeven in december 2016 is dit € 0,2550 per aandeel). Dit komt neer op een bruto dividendrendement van 4,36% op de introductieprijs van € 11 bij de beursgang (in vergelijking met de toen vooropgestelde 4,25%);

  • Het jaarverslag over het boekjaar 2016-2017 is beschikbaar vanaf 18 september 2017 op de website van TINC (www.tincinvest.com).