MENU
Definitieve resultaten van de openbare aanbieding tot inschrijving op de kapitaalverhoging
Download pdf 15/12/2016

Na de succesvolle private plaatsing van de scrips hebben de bestaande aandeelhouders en de nieuwe investeerders ingeschreven op 100% van de openbare aanbieding

  • TINC lanceerde op 1 december 2016 een openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 6.818.182 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met extralegaal voorkeurrecht voor een maximaal bedrag van EUR 76.704.547,50.

  • De uitgifteprijs werd vastgesteld op EUR 11,25 per Nieuw Aandeel.

  • Twee extralegale voorkeurrechten gaven het recht om in te schrijven op 1 Nieuw Aandeel.

  • Inschrijving op 85,86% van de Nieuwe Aandelen (5.854.183 Nieuwe Aandelen) door de uitoefening van extralegale voorkeurrechten.

  • Inschrijving op 963.999 Nieuwe Aandelen door uitoefening van scrips.

  • Netto-opbrengst van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten, bedraagt EUR 0,025 per coupon nr. 3 waarbij het totaal bedrag per houder van niet-uitgeoefende extralegale voorkeurrechten naar beneden zal worden afgerond tot op twee decimalen.

  • Realisatie van de kapitaalverhoging, betaling van inschrijvingsprijs en levering van de Nieuwe Aandelen is voorzien op 19 december 2016.

  • Levering van de Nieuwe Aandelen en toelating tot verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels is voorzien op 19 december 2016.

  • TINC heeft aan de autoriteiten voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) gevraagd de verhandeling in aandelen op Euronext Brussels te schorsen op 15 december 2016 tot na de bekendmaking van de definitieve resultaten van de kapitaalverhoging via dit persbericht.


Manu Vandenbulcke (CEO): "TINC is verheugd met de succesvolle afronding van deze kapitaalsverhoging. We stellen vast dat TINC als beursgenoteerd infrastructuurplatform breed wordt gedragen, zoals blijkt uit het hoge percentage van aandeelhouders die hun inschrijvingsrechten hebben uitgeoefend. De middelen van de kapitaalverhoging versterken de slagkracht van TINC en worden ingezet voor de groei van de portefeuille via nieuwe participaties in infrastructuur".