MENU
Algemene vergaderingen van 18 oktober 2017
Download pdf 19/10/2017

Op woensdag 18 oktober 2017 vond de jaarvergadering van TINC plaats. De voorstellen van besluit werden unaniem goedgekeurd waaronder de uitkering van een dividend van € 0,48 per aandeel (d.i. € 0,225 aan de houders van coupon n°4 en € 0,255 aan de houders van coupon n°5).*

De uitkering van het dividend zal als volgt gebeuren:

  • Ex-dividend datum: 23 oktober 2017
  • Datum registratie dividend: 24 oktober 2017
  • Datum uitbetaling dividend: 25 oktober 2017

De notulen van de jaarvergadering zijn beschikbaar op de TINC website: www.tincinvest.com/algemenevergadering

Voor de buitengewone algemene vergadering, die eveneens plaats vond op 18 oktober, werd het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt waardoor er een tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda zal plaatsvinden op woensdag 8 november 2017 te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 37. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.
Voor meer informatie zie www.tincinvest.com/algemenevergadering


(*) Coupon n°4 vertegenwoordigt het recht op dividend voor de periode vanaf de start van het boekjaar (1 juli 2016)  tot en met 18 december 2016 en werd onthecht op 30 november 2016; coupon n°5 vertegenwoordigt het recht op dividend voor de periode vanaf 19 december 2016, datum van de kapitaalverhoging, tot het einde van het boekjaar (30 juni 2017) en wordt onthecht op 23 oktober 2017.