MENU

DISCLAIMER

ELEKTRONISCHE VERSIES VAN HET MATERIAAL DAT U OPVRAAGT, WORDEN OP DEZE WEBPAGINA TE GOEDER TROUW EN UITSLUITEND TER INFORMATIE BESCHIKBAAR GESTELD DOOR TINC COMM VA.
DIT MATERIAAL IS NIET GERICHT TOT OF TOEGANKELIJK VOOR PERSONEN IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA OF JAPAN.

Gelieve deze kennisgeving zorgvuldig te lezen aangezien deze betrekking heeft op iedereen die deze webpagina bezoekt. Onderstaande disclaimer kan worden gewijzigd of bijgewerkt. Gelieve deze bij elk bezoek aan de site geheel te lezen.

Personen overzee

Het materiaal dat u wilt opvragen is in sommige rechtsgebieden mogelijk onwettig. Ook kan het zijn dat in andere rechtsgebieden slechts bepaalde categorieën personen dergelijk materiaal mogen bekijken. Eenieder die dit materiaal wil bekijken, moet zich er eerst van vergewissen dat op hem/haar geen lokale vereisten van toepassing zijn die inzage verbieden of beperken.

Tenzij anders bepaald door TINC Comm. VA (het “Bedrijf”) en toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, is het met name niet de bedoeling dat, behoudens bepaalde uitzonderingen, het bedrijf direct of indirect de in dit materiaal genoemde effecten (de "Effecten") aanbiedt of documentatie verzendt in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan.

Dit materiaal vormt geen (onderdeel van een) aanbod of uitnodiging om Effecten te kopen of hierop in te schrijven in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of dergelijke uitnodiging voorafgaand aan registratie of kwalificatie onwettig zou zijn onder de wetgeving inzake effecten in dit rechtsgebied. De hier genoemde Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act en mogen niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, geleverd of verspreid in of naar de Verenigde Staten, tenzij krachtens een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en in overeenstemming met de effectenwetgeving van enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten.  Er zal geen openbaar aanbod van deze Effecten worden gedaan in de Verenigde Staten. Ook zullen de hier genoemde Effecten niet worden geregistreerd onder of worden aangeboden overeenkomstig de toepasselijke effectenwetgeving in enige staat of provincie of enig gebied, district of rechtsgebied van Australië, Canada of Japan.  Tenzij er op grond van de geldende effectenwetgeving een vrijstelling van toepassing is, mogen dergelijke Effecten derhalve niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, geleverd of verspreid in of naar Australië, Canada, Japan of enig ander rechtsgebied, als dit een schending van de toepasselijke wetgeving van dit rechtsgebied zou inhouden of hiervoor registratie zou zijn vereist. 

Gelieve deze webpagina niet te bezoeken als het u niet is toegestaan het materiaal op deze webpagina te bekijken of als u twijfelt of dit is toegestaan. 

Basis van toegang

Het Bedrijf stelt elektronische versies van dit materiaal te goeder trouw en uitsluitend ter informatie beschikbaar op deze webpagina. Eenieder die toegang wenst tot deze webpagina verklaart en garandeert aan het Bedrijf dat hij/zij dit uitsluitend doet voor informatiedoeleinden. De beschikbaarstelling van persmededelingen en andere documenten in elektronische vorm vormt geen aanbod om Effecten van het Bedrijf te verkopen of uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze Effecten te kopen. Zij vormt evenmin een aanbeveling van het Bedrijf of van een andere partij om Effecten van het Bedrijf te verkopen of te kopen.

Bevestiging van begrip van en aanvaarding van disclaimer

Elektronische versies van dit materiaal zijn niet gericht tot of beschikbaar voor personen in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enig ander rechtsgebied waarvoor beperkingen gelden.

Door op de knop “Ik ga akkoord” te klikken, verklaar ik dat ik niet woonachtig ben in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enig ander rechtsgebied waarvoor beperkingen gelden.

Ik heb de bovenstaande disclaimer gelezen en begrepen. Ik begrijp dat deze gevolgen kan hebben voor mijn rechten. Ik stem ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan. Door op de knop “Ik ga akkoord” te klikken, bevestig ik dat ik de elektronische versies van dit materiaal mag bekijken.